روغن زیتون صنعتی می تواند نیروی جسمانی را کاهش دهد

یک روش دقیق از استخراج روغن زیتون از Olea europaea L. از گونه های مختلف را نشان می دهد که فرآیند استخراج آن از یک خط مشترک تشکیل شده توسط مراحل مختلف پیروی می کند: جمع آوری، درجه بندی، شستشو، خرد کردن، مالاک کردن، جداسازی و سانتریفیوژ، ذخیره سازی و بسته بندی.

هدف این فرآیند بهبود کیفیت روغن نیست. با این حال، باید به توسعه آن توجه شود تا باعث افت کیفیت نشود. بسته به تغییرات این فرآیند و ویژگی‌های ارگانولپتیکی حاصل از محصول، از جمله، اتحادیه اروپا بر اساس ماده 118 مقررات کمیسیون اروپا (EC) (EC) شماره 1234/2007 شش نوع اصلی روغن را تعریف می‌کند که همچنین مشخص شده است.

ویژگی های خاص هر نوع روغن در جدول 1 نشان داده شده است. در مورد همه این گروه ها، روغن زیتون بکر (VOO) به دلیل ویژگی های ارگانولپتیک و خواص مفید آنها باید برجسته شود. در بین VOO ها، اتحادیه اروپا سه نوع روغن ایجاد می کند: روغن زیتون صنعتی (EVOO)، VOO، و روغن زیتون لامپانت.

علاوه بر این، IOC یک زیر گروه اضافی به نام روغن بکر معمولی اضافه می کند. تمام VOO ها برای به دست آوردن توسط فرآیندهای مکانیکی (فقط شستشو، تخلیه، سانتریفیوژ و فیلتراسیون) در شرایط حرارتی خاص که هیچ تغییری ایجاد نمی کنند، مشخص می شوند.

روغن

پس از آن، آنها را بر اساس اسیدیته تقسیم می کنند، که ایده ای از محتوای اسیدهای چرب آزاد بر اساس درصد اسید اولئیک می دهد. مقادیر کمتر اسیدیته روغن باکیفیت را تضمین می کند و نشان می دهد که از زیتون سالم و در شرایط ایده آل به دست آمده است.

علاوه بر این، آنها به تجزیه و تحلیل حسی برای ارزیابی برخی الزامات [16] ارائه می شوند. به ویژه، EVOO مستقیماً از زیتون، یعنی آب زیتون خالص به دست می آید. این روغن باکیفیت ترین روغن محسوب می شود و به طور کلی دارای اسیدیته پایین تا 0.8 درصد و عیار حسی بالاتر از 6.5 امتیاز است، بنابراین دارای عطر و طعم عالی است. با توجه به جنبه های حسی، EVOO باید نت میوه ای بالاتر از 0 و مهمتر از آن، میانه ای از عیوب صفر را نشان دهد.

علاوه بر این، و برای ارائه بیشترین اطلاعات ممکن به مصرف کننده، این روغن ها معمولاً بسته به ویژگی های مثبت آنها به عنوان شدید، متوسط یا سبک برچسب گذاری می شوند.

با این حال، تجزیه و تحلیل حسی همیشه دشوارتر است برای متحد کردن. از سوی دیگر، EVOO در طول تولید خود مستعد تغییرات شیمیایی مختلف است. تخریب هیدرولیتیک و اکسیداتیو علل اصلی تشکیل محصول نامطلوب هستند، به طوری که آب نقش مهمی ایفا می کند زیرا لیپازها (به طور طبیعی در پالپ یا دانه های زیتون وجود دارند) در فاز آبی فعال هستند. واکنش های لیپولیتیک منجر به تشکیل اسیدهای چرب آزاد و در نتیجه افزایش اسیدیته روغن می شود.