با مصرف چای محمود ساده ده سال به عقب برگردید

هیچ ارتباط معکوسی بین مصرف چای محمود ساده و بیماری عروق کرونر در بیماران زن مشاهده نشد. در یک تجزیه و تحلیل همسان مورد-شاهدی شامل 518 انفارکتوس میوکارد، 333 سکته هموراژیک و 1927 مورد سکته مغزی ایسکمیک، ارتباط این عوامل سبک زندگی با انفارکتوس میوکارد و سکته مغزی مورد ارزیابی قرار گرفت.

مصرف الکل با انفارکتوس میوکارد ارتباط معکوس داشت، مصرف چای با سکته هموراژیک و ایسکمیک و افزایش وزن از 20 تا 40 سالگی ارتباط مثبتی با انفارکتوس میوکارد و سکته مغزی به روش دوز-پاسخ داشت .

در یک مطالعه مورد شاهدی در جنوب چین، کاهش قابل توجهی در خطر سکته مغزی ایسکمیک برای نوشیدن حداقل یک فنجان چای در هفته در مقایسه با افراد نادر یا غیرمعمول مشاهده شد.

همچنین روابط معکوس دوز پاسخ معنی‌داری برای سال‌ها نوشیدن و مقدار برگ‌های خشک چای دم‌شده یافت شد. در یک متاآنالیز، داده‌های 9 مطالعه شامل 4378 سکته مغزی در بین 194965 نفر جمع‌آوری شد.

افرادی که بیش از یا مساوی 3 فنجان چای در روز مصرف می‌کنند، 21 درصد کمتر از افرادی که کمتر از 1 فنجان چای در روز مصرف می‌کنند.

بدون توجه به کشور مبداشان، خطر سکته مغزی کمتری دارند و نسبت ناهمگنی که به‌تنهایی به‌صورت تصادفی توضیح داده نمی‌شود، 23.8 درصد است.

مطالعات مختلف نشان داده‌اند که چای ممکن است بر متابولیسم گلوکز و سیگنال‌دهی انسولین تأثیر بگذارد و باعث علاقه به اثرات سلامتی مصرف چای بر دیابت شود.

در گروه بزرگی از زنان میانسال و مسن‌تر ایالات متحده از مطالعه سلامت زنان، زنانی که بیش از 4 فنجان چای در روز مصرف می‌کردند، 30 درصد کمتر از کسانی که چای مصرف نمی‌کردند، در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع 2 بودند.

در یک مطالعه همگروهی گذشته نگر در میان بزرگسالان ژاپنی، بزرگسالانی که بیش از یا برابر با 6 فنجان چای سبز در روز مصرف می کردند، خطر ابتلا به دیابت را تا 33 درصد کاهش دادند.

در حالی که هیچ ارتباطی با خطر دیابت برای چای اولانگ یا سیاه یافت نشد. مصرف بیش از 3 فنجان قهوه در روز خطر ابتلا به دیابت را تا 42 درصد کاهش می دهد و مصرف زیاد کافئین نیز با کاهش 33 درصدی خطر ابتلا به دیابت مرتبط است.